Tłumacz j angielskiego - czym się zajmuje?

Opublikowany

Wszechstronny tłumacz j angielskiego

Tłumacz j angielskiego w swojej pracy styka się z wieloma wyzwaniami. Przekłady przez niego tworzone dotyczą różnorakich dziedzin. Poza dobrą znajomością języka obcego, konieczna jest także wiedza ekspercka, umiejętność szybkiego reagowania, podzielność uwagi czy nawet dobra dykcja. Jak więc widać, tłumacz z języka angielskiego na polski musi być wszechstronny, a jego zawód nie ogranicza się jedynie do znajomości obcego języka.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych i ustnych

Zawód tłumacza najczęściej kojarzy się z tłumaczeniami ustnymi, które można podzielić na tłumaczenia symultaniczne, inaczej nazywane równoczesnym oraz konsekutywne, podczas których wypowiedź dzielona jest na etapy. Inny rodzaj zadań wykonywanych przez tłumacza zalicza się do grupy tłumaczeń pisemnych. Dzięki nim szersza publiczność międzynarodowa jest w stanie zapoznać się z danym tekstem. Tłumacz języka angielskiego na polski w przypadku dokonywania przekładu literatury, czasopism czy artykułów naukowych powinien posiadać doskonałą znajomość języka polskiego, aby jak najlepiej oddać sens i kontekst danego dzieła. Bardzo charakterystyczne są tłumaczenia przysięgłe, które dotyczą przekładu dokumentów urzędowych lub potwierdzania ich zgodności z oryginałem. Tłumaczenia takie mogą tworzyć jedynie wykwalifikowani tłumacze przysięgli. Tłumaczenia pisemne mogą dotyczyć wielu dziedzin. Tłumaczeniem pośrednim między tłumaczeniem ustnym a pisemnym jest tłumaczenie a vista. Podczas takiego tłumaczenia np. tłumacz na polski z angielskiego widzi przed sobą tekst w języku angielskim i jednocześnie czyta go na głos po polsku. Ten typ tłumaczenia najczęściej jest wykorzystywany w sytuacjach, kiedy nagle należy kogoś poinformować o zawartości danego dokumentu.

Przekłady specjalistyczne

Zagraniczni przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą w Polsce w pewnym momencie potrzebują profesjonalnej usługi, jaką jest tłumaczenia budowlane. Takie tłumaczenie może dotyczyć zarówno dokumentów koniecznych do spełnienia wymaganych formalności, jak i projektów architektonicznych czy kosztorysów. Podobnie inwestorzy, przy podejmowaniu decyzji o wyborze instrumentu finansowego, na którym chcą zdeponować środki pieniężne wykorzystują tłumaczenia raportów giełdowych. Pozwalają one na poznanie sytuacji rynkowej i finansowej danego podmiotu. Wraz z rozszerzaniem działalności gospodarczej poza granice kraju macierzystego rośnie zapotrzebowanie na tłumaczenie raportów spółki, zgłaszane przez przedsiębiorców. Składane sprawozdania finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych muszą zostać sporządzone także w języku polskim, niezależnie od kraju pochodzenia przedsiębiorcy, jeżeli zdecydował się on operować na terytorium Polski.

Autor
Kategorie Tłumaczenia, Korepetycje